Otizm Nedir?

Otistik Spektrum Bozukluğu nedir ?

 

  • Otistik Spektrum Bozukluğu doğumdan önce veya 3 yaşından sonra başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Klinik belirtilerin şiddeti bireyden bireye farklılık gösterir.

 

  • Otizm Spectrum Bozukluğunun TarihçesiOtizm sözcüğü günümüzdeki anlamında ilk defa 1938 yılında Viyana Üniversite Hastanesi’nden Hans Asperger tarafından çocuk psikolojisi üzerine verdiği Almanca bir derste Bleuler’in “otistik psikopatlar” terminolojisi ile kullanılmıştır. Asperger, günümüzde Asperger sendromu olarak bilinen bir OSB türünü araştırıyordu, ancak bu sendrom çeşitli nedenlerden ötürü 1981’e kadar ayrı bir tanı olarak tanınmamıştır.

 

  • Johns Hopkins Hastanesi’nden Leo Kanner 1943 yılında çarpıcı davranışsal benzerlikler gösteren 11 çocuk hakkında yazdığı raporunda ilk olarak erken infantil otizm terimini kullanmıştır. Kanner’in ilk makalesinde tanımlanan, özellikle “otistik yalnızlık” ve “tekdüzelikte ısrar” gibi özelliklerin hemen hemen tümü hâlâ otistik spektrum bozukluklarının tipik özellikleri olarak görülmektedir.

Otizme Eşlik Eden Durumlar

Otizm, birçok hastalıkla ilişkilidir. Henüz herhangi birinin otizmi ortaya çıkaran temel bir hastalık olduğu kanıtlanmamıştır.

1-Zeka Geriliği

2-Dikkat Eksikliği ve Konsantrasyon Bozukluğu

3-Epilepsi

4-Öğrenme sorunları

5-Hiperaktivite

6-Tikler

7-Efektif Mutizm

8-Takıntı

9-Korkular

10-Psikiyatrik Bozukluklar

11-Yeme Sorunları

12-Uyku Bozuklukları

14-Öfke Nöbetleri

15-Saldırganlık

16-Motivasyon ve Dikkat Problemleri

17-Kendini Uyarıcı Davranışlara Yönelme

18-Diş Gıcırdatma (Bruksizm)

Otizmin Görülme Sıklığı

  • Türkiye’de 472 bin otizm tanısı konulmuş çocuk var. Dünyada görülme sıklığı 68 çocuktan bire düştü.
  • K1z çocuklarda daha az görülmesine rağmen, otizm tablosu kız çocuklarda daha ağır seyreder.
otizm