Yaşam Beceri ve Öz Bakım Programları

Bireyin yaşamında ihtiyacı olan tüm Öz bakım ve Yaşam becerileri kazandırılması hedeflenir. Aynı zamanda bu becerileri sosyal ortamda bağımsızlaşması sağlanır ve bu davranışları genelleyerek yaşamının geri kalan dönemlerinde sürdürülebilirliğinin sağlanması.

yaşam becerisi