Otizmin Belirtileri

Otizmde görülen belirtiler üç temel grupta yer alır;

1- Toplumsal ilişkilerin gelişiminde

2- Sözel ve sözel olmayan iletişimde bozukluk (sembolik oyun da dahil olmak üzere hayal gücünden yoksunluk).

3- Takıntılı, tekrarlayıcı davranışlar, ilgi alanının kısıtlılığı ve darlığı.

otizimin belirtileri
otizimin belirtileri
otizimin belirtileri