Otizmde Eğitim

Eğitim Yöntemleri

TEACCH

(Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren ) programı

(Otizm ve Benzer İletişim Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi)

  • 1- Çocuklar1n mümkün olduğunca bağımsız yaşayabilmelerini desteklemek.
  • 2-Kişilerin bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak çevre düzenlemesi yapmak. Zaman1 planlamayı ve ajanda kullanımının öğretilmesi.

3- Aileleri yardimci terapist olarak kabul etmek

PECS

(Picture Exchange Communication System) yöntemi, Delaware otizm programı içinde Bondy ve Frost taraf1ndan 1994 yılında geliştirilmiştir. PECS’in en önemli özelliği, iletişimi çocukların başlatması ve çocuktan çalışmaya yönelik yansımaların çabuk alınmasıdır.

LOVAAS

Lovaas eğitim yaklaşımı , Dr. O. Ivar Lovaas’ın çalışmalarını temel alır. Lovaas terapisi olarak adlandırılan tedavi türü, uygulamalı davranışçı analiz disiplininin bilim adamları tarafından yap1lm1ş olan elli yıllık araşt1rmalar üstüne kurulmuştur.

ABA (Uygulamalı Davranış Analizi)

  • Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır .
  • Uygulamalı davranış analizinde bireye kazandırılmak istenen ya da bireyde azaltılmak istenen davranışlar sistemli bir gözlem ve kayıt tutmayla belirlenir. Daha sonra bu davranışlara müdahalede bulunulur ve aynı gözlem ve kayıt tutma yöntemleriyle müdahalenin etkililiği değerlendirilir.

DIR – FLOORTİME YÖNTEMİ  

  • (D) Gelişimsel , (I) bireysel farklılıklar, (R) İlişki temelli yaklaşım Dr.Stanley Greenspan ve Dr.Serena Wieder tarafından geliştirilmiş kapsamlı ve multidisipliner bir metottur. Çocuğa bir bütün olarak yaklaşır ve çocuğun diğer insanlarla etkileşimine odaklanır. Bu yöntemin felsefesine göre çocuk mutlaka duygusal olarak kendi dünyasındaki insanlara bağlanır ve bilişsel-duygusal gelişimi için onlarla etkileşime girme becerisini gösterir.
otizmde eğitim