Sosyal Entegrasyon Programları

Bireylerimizde yaşanılan başlıca en büyük problem Sosyalleşme durumudur. Bütün programlarımızın sonucunda Sosyal Entegrasyon yer almaktadır. Kişinin sosyal ortamlarda kişilerle canlı ve cansız tüm varlıklarla iletişime geçebilme becerisinin arttırılması ve bunun alışkanlık haline getirilmesi hedeflenir.

sosyal entegrasyon