Spor Liderliği Programı

Bireyin ihtiyaç ve eksik olduğu becerilerin kazanımına yönelik olarak hazırlanmış tüm gün süren yoğun bire bir davranışsal eğitim programıdır.

Bu programdaki amaç bireyin yalnızca sportif becerileri üzerine değil , yaşam becerileri, öz bakım becerileri, akademik beceriler, iletişim becerilerini geliştirerek, doğuştan ya da ergenlikle birlikte ortaya çıkan davranış problemleri, stereotipik ve obsesif davranışları en aza indirgemektir.